• +34 934127710
  • efrago@cria.es

Darrers projectes en els quals hem participat i projectes en procés:

Eufast_Erasmus+
Erasmus+ | 2019-2022
EUFAST
El projecte Erasmus+ EUFAST pretén promoure i facilitar a les persones nouvingudes, la seva integració social, cultural i participació activa, mitjançant la seva capacitació en la comunicació oral i habilitats per a la comunicació amb el nou entorn (escolta activa, llenguatge corporal, amabilitat, claredat, empatia, respecte).
Àrea Metropolitana de Barcelona
Polítiques socials i d'ocupació AMB
Programa metropolità de dinamització del mercat de treball que dona suport tècnic i econòmic als municipis metropolitans per a desenvolupar iniciatives amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral i millorar les competències professionals de les persones, especialment d'aquelles amb més dificultats per inserir-se en el mercat de treball.
Litoral Besòs Territori sostenible
PECT
Les sigles fan referència a "Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial" i defineixen un seguit de projectes liderats per les entitats públiques locals per promoure actuacions destinades a la transformació econòmica del territori que tinguin un fort component d’innovació i afavoreixin la creació d’ocupació.
Erasmus+
Save
El projecte SAVE, que en anglès vol dir Valor Social Afegit de l'Ocupabilitat, vol crear nous materials metodològics i eines que ajudin al professorat, a desenvolupar les habilitats d'adults amb un nivell d'estudis baix a partir de la formació d'idiomes i mòduls culturals. Això s'aconseguirà tot formant els adults en "Habilitats Suaus" com són la ciutadania activa, la inclusió i les noves tecnologies, per ajudar a desenvolupar el seu creixement personal.
Erasmus+ | 2017
LEI
El projecte LEI, centrat en l’acollida, la formació i la inclusió de joves refugiats, migrants i d'aquells que hagin abandonat la seva formació o educació de forma prematura, té per objectiu principal crear un seguit d’eines per a aquells professionals que treballin amb joves que s’adaptin als perfils esmentats.
Erasmus+
Day Plot
El projecte DayPlot, acrònim de: “Diagnòstic i accions per als joves que busquen un futur millor”, té com a objectiu final crear un seguit d’eines per donar suport als professionals que treballen amb joves NINI i així treballar aquelles competències que són clau en el desenvolupament i l’aprenentatge permanent de l’individu.
Erasmus+ | 2017
Popul Art
El projecte Populart afronta el desenvolupament d’una experiència educativa per a adults mitjançant l’educació no formal en temàtiques de problemes i situacions comunes que es donen en la vida comunitària d’un municipi.
Erasmus+
MELODY
El projecte MELODY acrònim de “Mètodes per als desordres en l’aprenentatge dels joves” aborda el problema de l’abandonament escolar prematur i ofereix als professionals de l’educació nous mètodes i eines d’aproximació als joves amb trastorns en l’aprenentatge.