• +34 934127710
  • efrago@cria.es

Els nostres serveis de consultoria tenen com a objectiu principal la millora i el creixement empresarial i territorial, de forma sostenible i socialment responsable. Tot dins el marc de la promoció econòmica i la generació d’ocupació, l’aprenentatge permanent i el desenvolupament dels recursos endògens del territori, treballant en col·laboració amb els diferents agents socials i econòmics i una perspectiva europea.

Emprenedoria i empresa

Consultoria per a la PIME
Generació d’iniciatives emprenedores

Oferim:

• Serveis de consultoria i gestió empresarial per al creixement i la consolidació d’empreses

• Programes de cooperació empresarial amb països de la Unió Europea i Amèrica Llatina

• Disseny i desenvolupament de programes de creació d’empreses, consolidació i innovació

• Anàlisis sectorials i estudis de mercat

Aprenentatge i formació continua

Aprenent a gestionar els canvis
Creixent com a persones i professionals

Oferim:

• Anàlisi de les necessitats formatives

• Formació a mida per a agrupacions i associacions empresarials, altres organitzacions i pimes

• Formació de formadors i d’equips directius

• Disseny i producció de materials i eines formatives

Intervenció territorial

Conèixer per a actuar
Estudis, planificació i gestió de processos

• Radiografia socioeconòmica dels territoris

• Disseny i implantació d’equips tècnics per a la dinamització socioeconòmica local i la generació d’ocupació

• Sistemes d’informació per a la gestió de la formació i l’ocupació

• Planificació estratègica per al desenvolupament econòmic i l’ocupació

• Plans directors i operatius per al desenvolupament socioeconòmic local

• Projectes per a la dinamització socioeconòmica, la inserció i l’ocupació

Creativitat i Iniciatives socials

Cercant oportunitats per a la inserció social i professional de les persones

• Plans de Desenvolupament Comunitari seguint la metodologia:                                       INVESTIGACIÓ I ACCIÓ PARTICIPATIVA

• Disseny, gestió i avaluació de programes locals i convocatòries regionals i europees per a l’ocupació i el desenvolupament social i econòmic

•  Formació d’equips d’Agents per a la inserció i el desenvolupament econòmic

•  Assessorament per a la creació i gestió d’empreses d’inserció

•  Desenvolupament d’instruments i recursos per a l’ocupació

•  Anàlisis sectorials i estudis de mercat