El projecte MELODY acrònim de “Methods for Learning Disorders in Youth” (Mètodes per als desordres en l’aprenentatge en joves) aborda el problema de l’abandonament escolar prematur

Aquest projecte té com a objectiu principal oferir als professionals de l’educació nous mètodes d’aproximació als joves amb trastorns en l’aprenentatge i proporcionar un conjunt d’eines que es puguin utilitzar a l’aula.

El projecte, que esta cofinançat per Erasmus+ compta amb la participació del Municipi d’Antares (IT), Desincoop (PT), GEMS NI (UK), Spir Oslo (NOR), el Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (PT), el Istituto Comprensivo Spoltore (IT) i CRIA (ES)